Dizajn ambalaže

Dizajniranje radimo preko 15 godina.
Za to vrijeme smo uradili zavidan broj projekata.
Ovdje izdvajamo samo pojedine i nastojaćemo da obnovimo dodatne radove…

DIZAJN AMBALAŽE?
KONTAKT
+387 33 846 887
+ 387 61 53 49 49
skype
REGISTARSKI PODACI
ID broj: 4302348470001
Broj Rješenja: 04-21-513/13
Općina Centar - Sarajevo
BANKOVNI DETALJI
Broj Računa: 1401 0211 2000 9611
SBERBANK BH d.d
Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH
PRATITE NAS