Politika privatnosti

Sarajevo Design sa sjedištem u Sarajevu, ID broj: 4302348470001, Broj Rješenja: 04-21-513/13, izdato Općina Centar – Sarajevo Politika privatnosti

(“Sarajevo Design” ili “Mi”) bi željeli biti transparentni kada je u pitanju obrada ličnih podataka i politika privatnosti naših klijenata, posjetitelja web stranice i svakog pojedinca (u daljem tekstu: “Vi”) čiji lični podaci i informacije podliježu obradi pod uslovima UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EC (GDPR). Da bismo ostvarili ovaj cilj, objavljujemo ovu Politiku privatnosti s jednim ciljem da Vas obavjestimo o slijedećim temama:

  • Obrada ličnih podataka,
  • Opšta pravila,
  • Povjerljivost podataka,
  • Prava subjekta podataka.


> Obrada ličnih podataka <

Politika privatnosti
Sve usluge koje su ugrađene na ove web stranice i druge web stranice pod kontrolom Sarajevo Design-a uklučuju Politiku privatnosti, uključujući one koje se regulišu posebnim uslovima korišćenja sa pravilima obrade podataka. Neke dijelove web lokacija mogu upravljati lokalni Sarajevo Design partneri, koristeći platformu Sarajevo Design web stranice, koja se može regulisati posebnim uslovima zasnovanim na lokalnom zakonodavstvu.

Generalno, možete koristiti naše web stranice u informativne svrhe bez davanja ličnih informacija i informiranja Sarajevo Design. Sa druge strane, neke od naših usluga preuzimaju više informacija:

Sarajevo Design može da prikupi lične informacije u svrhu direktne komunikacije sa Vama kako bi odgovorio na Vaša pitanja i ispunio Vaše zahtjeve. Ako nam pošaljete narudžbe usluga, druge zahtjeve ili ako otpremite bilo koji materijal na našu web stranicu putem online forme, možda ćemo morati da Vas kontaktiramo kako biste dobili dodatne informacije potrebne za obradu ili kako biste ispunili svoj zahtjev ili uslugu. U tu svrhu, kao i u svrhu traženje izvršavanja usluga, potrebno je obraditi Vaše podatke pružene putem web formi, e-pošte ili aplikacija.
Ako ste krajnji korisnik naših proizvoda ili usluga, obrada vaših podataka pokriva specifični ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika ili uslovi korišćenja i politika zaštite privatnosti koji se odnose na taj proizvod ili uslugu. Za više informacija u vezi sa obradom podataka posjetite našu online dokumentaciju o pomoći posvećenom našim proizvodima i uslugama. Maksimalni period skladištenja podataka određen je zakonom i mi smo zakonski obavezni da zadržimo podatke za period od 10 godina. Za razliku od podataka o fakturisanju, mi samo čuvamo podatke o ulugama za period koji ne prelazi 12 mjeseci od datuma isteka naših usluga, a statistika bez zahtjeva identifikacije krajnjeg korisnika se obrađuje za period od 4 godine.
Ako ste već naš klijent ili ako se slažete sa obradom podataka u svrhu marketinške komunikacije, mi možemo koristiti Vaše podatke za administraciju marketinške komunikacije sve dok se ne odjavite ili nam ne pošaljete Vašu saglasnost.
Kontaktne informacije i podaci sadržani u Vašim zahtjevima za podršku su potrebni za pružanje tehničke ili druge podrške koju pruža Sarajevo Design. Na osnovu kanala koji ste odabrali da nas kontaktirate, možemo prikupiti adresu e-pošte, broj telefona, informacije o uslugama, detalje o uslugama i opis Vašeg slučaja podrške. Možda će Vam biti zatraženo da nam date druge informacije kako biste olakšali servisiranje podrške, kao što su generisane datoteke dnevnika ili odlagališta. Podaci iz podrške mogu se koristiti samo za pružanje usluga podrške i za poboljšanje iskustva korisnika uz pružanje podrške. Maksimalni period skladištenja ograničen je vremenom potrebnim za pružanje podrške i pregledanje, pa čak i u pseudonimnom obliku ne može biti veći od perioda od 10 godina.
Povratne informacije od korisnika, odgovor ili zahtjev možemo Vam pružiti putem naših web formulara. U svrhu praćenja, Vaši kontakt podaci, uključujući adresu e-pošte ili druge podatke, mogu se tražiti na osnovu prirode ili svrhe naše komunikacije. Periodi skladištenja podataka mogu se razlikovati na osnovu prirode ili svrhe komunikacije eksplicitno u skladu s ovom Politikom privatnosti.
Sarajevo Design može da prikupi informacije o vašem računaru, uključujući vašu IP adresu (ukoliko je dostupna), operativni sistem i tip pretraživača, za administraciju sistema i da izvještava agregatne informacije našim oglašavačima na osnovu legitimne zakonske osnove. Ovo su statistički podaci o akcijama i obrascima pretraživanja naših korisnika i ne identifikuju niti jednu osobu. Iz istog razloga, možemo dobiti informacije o Vašoj opštoj upotrebi interneta koristeći datoteku kolačića koja se nalazi na  disku računara. Kolačići sadrže informacije koje su tražene u svrhu poboljšanja usluga.

> Opšta pravila <

Politika privatnosti

Postoji samo nekoliko pravnih osnova za obradu podataka koje koristimo u skladu sa zakonodavnim okvirom GDPR-a.
Naše aktivnosti uglavnom pokrivaju Pravne osnove za ugovornu nuždu i primjenjuje se kada se radi o našim uslugama koje su date u okviru Ugovora (Faktura) krajnjem korisniku.
Legitimna pravna osnova za interes ili čak javni interes u vezi sa internet sigurnošću koja nam omogućava da prikupljamo uzorke i podatke o uslugama za analizu, kako bismo Vam pružili još bolju zaštitu, podršku i iskustvo. Marketing je takođe priznat od strane GDPR-a kao legitimni interes, stoga se oslanjamo na ovaj koncept kada su u pitanju kolačići koje koriste naše web stranice i komunikacija sa našim kupcima.
Saglasnost, ako to zahtijeva zakonodavstvo.
Usklađenost sa zakonskom obavezom, npr. zakoni koji propisuju uslove za elektronsku komunikaciju ili fakturisanje.
Cilj ove Politike privatnosti je pružiti opšti pregled pravne osnove i principa obrade podataka Sarajevo Design-a. Ako tražite više informacija u vezi s prikupljanjem podataka olakšanim od strane određenih Sarajevo Design usluga, kontaktirajte nas putem email-a ili putem telefona.

> Povjerljivost podataka <

Politika privatnosti

Sarajevo Design je agencija koja posluje širom svijeta putem svojih ili drugih partnera u okviru naše mrežne distribucije, usluga i podrške. Informacije koje obrađuje Sarajevo Design se mogu prenijeti i našim partnerima. Na osnovu Vaše lokacije i usluge koju izaberete da koristite, Sarajevo Design bi mogao biti obavezan prenijeti Vaše podatke u zemlju, s obzirom na to da Evropska komisija ne donosi odluku o adekvatnosti. Čak i u ovom slučaju, svaki prenos informacija podliježe regulaciji zakonodavstva o zaštiti podataka i vrši se samo ako je potrebno. Mehanizam zaštite, standardne ugovorne odredbe, vezivanje korporativnih pravila ili druga odgovarajuća zaštita moraju se utvrditi bez ikakvog izuzetka.

Naša namjera je da spriječimo da podaci budu pohranjeni duže nego što je potrebno dok koristite Sarajevo Design usluge.

Sarajevo Design sprovodi odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bi osigurali nivo sigurnosti koji odgovara potencijalnim rizicima. Trudimo se da obezbjedimo tekuću povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sistema i usluga za obradu. Međutim, u slučaju kršenja podataka koji dovodi do rizika Vaših prava i slobode, spremni smo da obavijestimo nadzorni organ kao i subjekte podataka.

> Prava subjekta podataka <

Politika privatnosti

Sarajevo Design je predmet regulacije zakona u Bosni i Hercegovini i vezano je zakonom o zaštiti podataka Evropske unije. Svaki naš klijent ima pravo na sljedeća prava:

– pravo da zatražite pristup Vašim ličnim podacima pohranjenim u Sarajevo Design,
– pravo na ispravljanje Vaših ličnih podataka ukoliko su netačni (kao i izmjene nepotpunih ličnih podataka),
– pravo zahtjeva brisanja Vaših ličnih podataka,
– pravo ograničavanja obrade Vaših ličnih podataka,
– pravo na prigovor na obradu, kao i na
– pravo prenosa podataka.

Vjerujemo da su sve informacije koje procesiramo dragocjene i neophodne za legitimnu svrhu pri pružanju usluga našim klijentima.

Ako želite da ostvarite svoje pravo kao subjekt podataka ili imate pitanje u vezi sa zaštitom ličnih podataka ili zaštitom privatnosti, pošaljite nam poruku putem email-a ili telefonom.

Hvala na razumijevanju!

Politika privatnosti

Sarajevo Design

Scroll to Top