Isuzu BiH
  Web dizajn, CMS, grafički dizajn
Oficielna stranica ovlaštenog distributera ISUZU vozila za Bosnu i Hercegovinu.
ISUZU BIH
www.isuzubih.ba
WEB STRANICA
KONTAKT
+387 33 846 887
+ 387 61 53 49 49
skype
REGISTARSKI PODACI
ID broj: 4302348470001
Broj Rješenja: 04-21-513/13
Općina Centar - Sarajevo
Bosna i Hercegovina
BANKOVNI DETALJI
Broj Računa: 1401 0211 2000 9611
SBERBANK BH d.d
Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH
PRATITE NAS