Web Dizajn

Web dizajn i programiranje radimo preko 15 godina. Za to vrijeme smo uradili zavidan broj projekata za klijente širom svijeta. Projekti tipa: dizajn stranica, web shop dizajn, razvoj web stranica, izrada web aplikacija, seo web stranica, logo dizajn, kreacije vizuelnih riješenja, dizajn ambalaže i pakovanja, video i audio obrada su samo jedan dio djelatnosti koje radi Sarajevo Design.

TREBATE WEB STRANICU?
KONTAKT
+387 33 846 887
+ 387 61 53 49 49
skype
REGISTARSKI PODACI
ID broj: 4302348470001
Broj Rješenja: 04-21-513/13
Općina Centar - Sarajevo
BANKOVNI DETALJI
Broj Računa: 1401 0211 2000 9611
SBERBANK BH d.d
Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH
PRATITE NAS